In Internet Explorer 6 worden sommige onderdelen van deze website niet, of onjuist getoond. Gebruik s.v.p. en nieuwere webbrowser om deze website volledig te ervaren.

Open het afdrukvoorbeeld

Over deze website / About this website

English text below.

     Ik ben al jaren bezig met het verzamelen van allerlei gegevens over mijn familie Boekhoud. Ik realiseerde mij een tijd geleden dat bij mijn verscheiden die gegevens grotendeels verloren zouden gaan. Met mijn website, gebouwd door mijn zoon Tonko, kunnen al die gegevens, feiten en feitjes permanent bewaard worden. De reden voor het maken van mijn eigen site, inplaats van gebruik te maken van de genealogische die op Internet worden aangeboden, is de volgende.
     In de op Internet aangeboden genealogische sites kunnen gewoonlijk alleen de standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, namen van de ouders en mogelijk een foto worden geplaatst. Maar de persoonlijkheid van jouw familieleden, wie en wat zij waren, hun interesses, hun (on)deugden en zo, kunnen daarin niet of slechts zeer ten dele worden opgenomen. In mijn website kunnen naast de standaardgegevens ook alle andere gegevens van een familielid tot in het kleinste detail in zijn of haar biologie of necrologie worden geplaats. Daarnaast kunnen er 3 foto's bij de tekst worden geplaatst. 
     Omdat mijn familie ook in Canada, Zuid-Afrika, Australie en Samoa (jawel!) woont, zijn alle teksten naar het Engels vertaald.
     Als "buitenstaander" kun je vrijelijk door de site dwalen maar houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens van na 1920 - 1930 in verband met de wet op de prvacy voor jou niet bereikbaar zijn. Als je wilt weten hoe de site werkt, klik dan rechtsboven op de link "Hoe het werkt / How it works" .
     Mocht je mijn site interessant vinden en belangstelling hebt in een eigen website, neem dan eens contact op met mijn zoon Tonko......... 

+++++++++++++++++++++++++

     For years now I am collecting all kinds of data about my Boekhoud-family.  A while ago I realized that when I die all those data largely would be lost. With my website, built by my son Tonko, all that data and facts can be stored permanently. The reason for making my own site, instead of using the genealogical sites offered on the Internet, is the following.
     In the genealogical sites, offered on the Internet, usually only the standard information such as name, date of birth, names of parents and possibly a photo can be placed. But the personality of your family members, who and what they were, their interests, their virtues and vices can not be included or only very partly. In my website it is possible, in addition to the standard-data, to put all kind of data of my relatives, even the smallest detail, in his or her biografy respectively necrology. In addition, there can be placed 3 photo's alongside the text.
     Because my family lives also in Canada, South-Africa, Australia and Samoa (yes!) all the text is translated in English language.
     As "outsider" you can wander freely through my site but please note that personal data later than 1920-1930, in connection with the Dutch law on privacy, are not accessible for you. If you want to know how the site works, then click on the link "Hoe het werkt / How it works" on the top right of this page.
     If you find my site interesting and are interested in a private website, please contact my son Tonko.........